Att skapa en robust och motståndskraftig organisation

Dagens föränderliga värld kräver en stark, flexibel och motståndskraftig organisation.

Vi hjälper er att stärka skyddet mot cyberkriminalitet, samhällsstörningar och morgondagens hotbilder. Kunskap är bästa försvar.

Ta första steget redan idag och ladda ner vår checklista nedan helt kostandsfritt!
Informationssäkerhet är ett lagarbete. Vi vill bidra med ett första steg med denna grundläggande guide i informationssäkerhet.


Vår arbetsprocess

Vi bygger motståndskraft​

1.

Ledningsstöd

Vi inleder samarbetet med en genomgång för ledningen. Där delar vi värdefull insikt om hotbilderna i er bransch, vilka regulatoriska krav som kommer ställas ifrån EU och hur de påverkar er, eller hur verksamheten bör hantera  digitalisering och AI.

En inledande genomgång för ledningen tar 60 minuter där er ledning får grundläggande kunskaper för att kunna fatta strategiska beslut om informationssäkerhet. 


3.

Åtgärdsprogram

GAP-analysen ligger till grund för det åtgärdsprogram vi tar fram för er. Åtgärdsprogrammet kan omfatta organisatoriska, digitala eller fysiska åtgärder.

Åtgärdsprogrammet presenteras för ledningen och levereras som en checklista som beskriver respektive insats. Tillsammand med våra partners kan vi rekommendera en rad plug´n play lösningar så att ni snabbare kan komma igång med fas 4, genomförande.

5.

Löpande stöd

2.

GAP-analys

Efter genomgång med ledningen gör vi en GAP-analys som motsvarar era behov. Ni kanske omfattas av NIS2, DORA eller vill ni se till att ni håller en hög informationssäkerhetsnivå för en mer motståndskraftig organisation. GAP-analysen skräddarsys efter era behov och mål.
Under GAP-analysen går vi igenom er verksamhet enligt en systematisk process. Resultatet presenteras för ledningen och levereras i en skriftlig rapport.  

4.

Genomförande

Våra erfarna managementkonsulter hjälper er att genomföra de förändringar som åtgärdsplanen rekommenderar. Det kan handla om utbildningsinsatser, att ta fram styrdokumentation, klassificera informationen eller att se över kontinutetsplaneringen. Vi hjälper er att hitta kostnadseffektiva lösningar för att så snabbt som möjligt åtgärda de brister som identifierats.  

6.

Krisövningar

Vi rekommenderar att ni genomför minst 2 övningar med krisledningen per år. Vi har arbetat fram en kostnadseffektiv övningsmodell som bygger på skräddarsydda inspel med syfte att öka krisledningens kunskap och förmåga men även att identifiera vilka förbättringsområden som finns och ta fram en åtgärdsplan för dessa.   

Vi har genomfört ett flertal samverkansövningar mellan offentlig och privat sektor.


Vi lämnar er inte i sticket efter projektet. Löpande bevakar vi förändring och utveckling som påverkar er verksamhet utifrån ett cyberhot och informationssäkerhetsperspektiv.

1 gång i månaden håller vi en genomgång för ledningen om vilka förändingar som kan ha betydelse för ledningens strategiska arbete framåt. Ledningen kan alltid kontakta oss för att fråga om råd eller rekommendationer i specifika ärenden. 

Om

Säkerhetsexperter med globalt nätverk

Vi är Earhart Business Protection Agency, en mangementkonsultbyrå med fokus på informationssäkerhet och skydd mot digitalt spionage, baserade i Stockholm, Sverige. Vi har experterna, och vi utbildar morgondagens kollegor. Vårt internationella nätverk garanterar att vi alltid är uppdaterade med de senaste utvecklingen.

What we do

Welcome to Earhart Business Protection Agency! Based in Stockholm,  we're a beacon of resilience in a world brimming with digital threats and regulatory changes.


Interested in deeper insights? Join us

for a roundtable about cyber espionage, business resilience where we'll discuss industry-specific guidelines like NIS2 crucial for your business. Send a email to contact@earhart.se for your invite.


Utmärkande egenskaper

Få stöd av branschens vassaste team: Earhart Business Protection Agency!

Omvärldsbevakning

Vi har alltid örat mot marken, genom våra nätverk i EU och internationellt får vi snabba uppdateringar om nya hotbilder, potentiella risker och kommande regleringar ifrån EU. Vår expertis leder till att ni kan visa era kunder att ni prioriterar informationssäkerheten vilket ger er ökad konkurrenskraft på marknaden.

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning för att optimera era strategiska beslut gällande inforamtionssäkerhet. Informationssäkerhet är ett lagarbete och vi bjuder regelbundet in till rundabordssamtal om aktuella och branschspecifika ämnen.

Resultatinriktad analys

Vi analyserar och utvärderar noggrant er verksamhet  för att säkerställa bästa möjliga åtgärder för ökad mostådskraft. Med våra insiktsfulla rapporter kan du ta välgrundade beslut och få ut mesta möjliga av er budget.

Resultat

Uppmärksamhet

Vi är stolta över de möjligheter vi får att delta i internationella övningar, tala på seminarier inom både EU och för NATO. Det visar att vår expertis och pålitlighet som managementrådgivare inom informationssäkerhet, digitalt spionage och cyberhot är uppskattat.
Earharts grundare Hanna Linderstål höll exempelvis ett uppskattat TedX talk om digitala plattformas ansvar och makt att använda digitala fotspår.


Vi har under åren gjort intervjuer i media som Politico, The Economist, Financial Times, NY-Times, TV4, Sveriges Radio, Svd, AlJazeera och flera olika podcasts. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och insikter. 


På LinkedIN delar vi också tips och filmklipp ifrån vårt arbete både nationellt och internationellt. Det är ofta där vi bjuder in till workshops och andra aktiviteter.

Du hittar oss på LinkedIN Earhart business protection agency.

Recensioner

Professionella management konsulter 

Earhart Business Protection Agency är ovärderliga när det kommer till att stötta ledningen i strategiska informationssäkerhetsbeslut. Vi kan alltid lita på deras expertis och snabba respons när det gäller att hantera potentiella kriser. Tack, Earhart!

VD Fastighetsbranchen

Ledande befattning Myndighet

CISO Infrastrukturbranschen.

Earhart Business Protection Agency är enastående när det gäller att hantera vårt förändringsarbete. Deras strategiska och proaktiva tillvägagångssätt har hjälpt oss att stärka vår motståndskraft och säkerställa vår kunskapsnivå. Tack för allt ni gör, Earhart!

Som informationssäkerhetskonsulter har Earhart Business Protection Agency varit en oumbärlig partner för oss. De har hjälpt oss att navigera i den komplexa och ständigt föränderliga världen av cyberhot, AI och digitalisering. Vi rekommenderar dem starkt!

Våra samarbeten

Innovation och Partners

 
 
 
 
 
unsplash