Krisövningar

Vi stärker er förmåga och beredskap


Vi rekommenderar att ni genomför minst 2 övningar med krisledningen per år. Därför satsar vi på att lära känna er ordentligt. Med löpande avtal för krisövningar kan vi hålla en konkurrenskraftig prisbild bland annat tack vare att vi känner våra kunder och kan identifiera förbättringsområden som testas i de olika övningarna. Vissa organisationer har större behov av att öva. Vi har gjort alltifrån övningar som omfattar 19 orter i världen till 12 orter i Sverige. VI har skapat organisationsspecifika övningar där krisledningen gör en central övning och organisationen gör lokala övningar i kortformat löpande under året.  
Vi har arbetat fram en kostnadseffektiv övningsmodell som bygger på skräddarsydda inspel med syfte att öka krisledningens kunskap och förmåga men även att identifiera vilka förbättringsområden som finns och ta fram en åtgärdsplan för dessa.

Vi har genomfört ett flertal samverkansövningar mellan offentlig och privat sektor.